שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
החזקת אסיר במתקן הכליאה הסודי 1391: המקרה של ס"א
11447/04 | 9733/03 | מסמכים: 6  |  עדכונים: 1
בינואר 2003 נעצר ס"א בביתו. לאחר שהוחזק פרקי זמן קצרים בכמה מתקני כליאה הועבר למתקן כליאה סודי המכונה מתקן 1391, השוכן בתחומי מחנה צבאי סודי. הוא הובל למתקן כשפניו מכוסים ומבלי שנאמר לו לאן הוא נלקח. עם הגעתו הוא הופשט כליל לעיני חיילים והועבר מחדר לחדר כשעיניו מכוסות בשק. לבסוף הוכנס לתא צר מצחין ומחניק שקירותיו ודלתו צבועים שחור, מְכל פלסטיק משמש בו לעשיית צרכים ואור חלש דולק בו כל שעות היממה – תא שכונה בפי חוקריו "הקבר". בשלושת ימי החקירה הראשונים נמנעה מס"א שינה. במהלך החקירה הוא נקשר לכיסא נמוך בתנוחה מכאיבה (המכונה תנוחת "שבאח") והוכה נמרצות בידי חוקריו, שאף לחצו ברגליהם על מבושיו. כעבור עשרה ימי שהות ב"קבר" נלקח ס"א למקלחת משום ש"ריחו הפריע לחוקריו". בזמן שהוחזק במתקן הסודי לא ראה ס"א איש, פרט לחוקריו ולסוהריו, ואיש לא ראה אותו.

עדותו של ס"א דומה לעדויות של נחקרים אחרים שהוחזקו במתקן 1391. תחת מעטה של סודיות, שימש המתקן להחזקת הכלואים בתנאים מחפירים ולביצוע מעשים העולים כדי עינויים, לרבות התעללות והשפלה מינית. קיומו נחשף במהלך התנהלותן של שתי עתירות הביאס קורפוס שהגיש המוקד להגנת הפרט בשנת 2002 לאיתורם של שלושה עצורים שעקבותיהם נעלמו.

באוקטובר 2003 הגיש המוקד עתירה בעניין המתקן הסודי ובה טען כי הפעלת המתקן אינה חוקית ודרש את סגירתו. במסגרת העתירה קבעה המדינה הסדר המצמצם את השימוש במתקן  ולפיו אזרחי ישראל ותושבי השטחים לא יוחזקו בו. על פי ההסדר מחויבת המדינה להודיע לבית המשפט על כל כוונה להשתמש במתקן.

בדצמבר 2004 הגיש המוקד עתירה בדרישה לפתוח בחקירה פלילית בדבר תלונתו של ס"א לפיה במהלך שהותו במתקן בשנת 2003 הוחזק בתנאים בלתי אנושיים, עונה והושפל בידי חוקרי השב"כ וסבל מיחס בלתי נאות מצד החיילים המשמשים כסוהרים במתקן. בפסק דין קצר ומקומם, הסומך ידו באופן מלא על שיקול דעתם של היועץ המשפטי לממשלה והפרקליט הצבאי הראשי, דחה בג"ץ עתירה זו ועתירה נוספת שהוגשה באותו עניין, בלא כל בחינה עניינית של הטענות שהועלו בהן.

לטענת המדינה, החל משנת 2006 המתקן אינו פעיל. שבע שני אחרי שהוגשה, בינואר 2011, נדחתה העתירה בעניין המתקן הסודי.


עינויים במתקן הסודי 1391: בג"ץ 11447/04 המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מדינת ישראל; בג"ץ 1081/05 המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 14.6.2005)
ביקורת  |  11447/04  |  1.3.2011
ביקורת
בשנת 2003 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירה עקרונית כנגד עצם קיומו של מתקן כליאה סודי בישראל, מתקן 1391, הנמצא במחנה צבאי סודי במרכז הארץ. מעדויות שהצטברו במוקד עלה החשש, כי תחת מעטה החשאיות ובהיעדר פיקוח ציבורי ומשפטי, נחשפו עצירים במתקן לתנאי כליאה משפילים ובלתי אנושיים ולשיטות חקירה פסולות, העולות כדי עינויים. בתגובה לעתירה דחו נציגי המדינה את הטענות והוסיפו, כי במהלך חמש השנים שקדמו לעתירה הוחזקו...
בג"ץ 11447/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  11447/04  |  14.6.2005
בפסק דין קצר דחה בג"ץ שתי עתירות נגד ההחלטה שלא לחקור באופן יסודי תלונות של פלסטינים שעונו והוחזקו בתנאים בלתי אנושיים בעת חקירתם במתקן 1391. למרות חומרת המעשים, שבוצעו לכאורה במתקן סודי נטול פיקוח ולמרות עדויות נוספות המתארות מעשים דומים, בחרו השופטים שלא להתערב בשיקול הדעת של המשיבים ולא לבחון באופן רציני ומעמיק את הטענות שהועלו בעתירות. בית המשפט התרשם שהליך קבלת ההחלטה שלא לפתוח בחקירה פליל...
בג"ץ 11447/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' תגובה מטעם המשיבים
תגובה  |  11447/04  |  31.3.2005
בעתירה נגד הימנעות המשיבים מעריכת חקירה יסודית ומקיפה בעניינו של פלסטיני שעונה והוחזק בתנאים בלתי אנושיים בעת חקירתו במתקן 1391, טוענים המשיבים כי העותר אינו אמין וכי העותר לא העלה את טענותיו במועד, ועל כן שוב לא ניתן לברר את זהותם של בעלי התפקידים באותה עת במתקן. לטענתם, תנאי הכליאה במתקן תקינים ועומדים לביקורת באופן שוטף. יצוין כי טענות דומות לאילו של העותר הושמעו גם בתצהיריהם של עצורים אחרים...
בג"ץ 11447/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  11447/04  |  15.12.2004
עתירה נגד הימנעות המשיבים מחקירה יסודית ומקיפה בעניינו של פלסטיני שעונה והוחזק בתנאים משפילים ובלתי אנושיים בעת חקירתו במתקן 1391. מעשים אלה, אם יוכחו, מהווים עבירות פליליות ומשמעתיות, וכן עבירות על פי המשפט הבינלאומי. המשיבים מודעים לתלונתו של אותו אדם לפחות מאז ספטמבר 2003, שבו הוגש תצהירו לבית המשפט במסגרת בג"ץ 9733/03. בעקבות החלטת בג"ץ מיום 1.12.03 פנה המוקד למשיבים בבקשה לחקור את החשדות; ...
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים
עתירה לבג"ץ  |  9733/03  |  30.10.2003
המוקד להגנת הפרט מבקש בעתירתו לסגור את מתקן הכליאה הסודי 1391. העתירה מגוללת את סיפור חשיפתו של המתקן; היא מביאה עדויות על תנאי הכליאה ואמצעי החקירה הבלתי-אנושיים שם – מניעת שינה ומזון, השפלות מיניות, איומים, תנאי תברואה גרועים, העדר טיפול רפואי נאות, ועוד; היא מפרטת, על פי חוות דעת פסיכיאטרית, את הנזקים הנגרמים בנסיבות אלה; והיא מתארת את מאמצי המדינה לטשטש את פרטי הכלואים במתקן, ולהימנע מלציין...
מתקן כליאה סודי, תצהיר ס.א.
תצהיר  |  8.7.2003
תצהירו של פלסטיני תושב הגדה המערבית, שהוחזק במתקן 1391 בשנת 2003, מתאר את האופן שבו הובאו עצורים למתקן, את ההשפלות שחוו בהגיעם, את תנאי הבידוד המוחלט, את מניעת השינה והלחץ הפיזי במהלך החקירות, ואת המזון המזוהם, הקור והרטיבות במתקן.
עדכונים
14.6.2005
בג"ץ דחה עתירות נגד החלטה שלא לחקור תלונות של פלסטינים שעונו והוחזקו בתנאים בלתי אנושיים בעת חקירתם במתקן הסודי: פסק הדין הקצר והמקומם אינו מתייחס באופן מעמיק לטענות הקשות שהעלו העותרים וסומך ידו באופן מלא על שיקול דעתם של היועץ המשפטי לממשלה והפרקליט הצבאי הראשי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב