שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מניעת ביקור מאסיר לשעבר: המקרה של נ"ז
4127/09 | 4127/09, 4128/09 | מסמכים: 4  |  עדכונים: 1
בנובמבר 2008 ביקש נ"ז, תושב ירושלים, לבקר את אחיו הכלואים בישראל. שני אחיו נעצרו בשנת 1998 ונשפטו – האחד ל-27 שנות מאסר והשני ל-16 שנות מאסר וחצי. הוא עצמו ריצה בעבר עונשי מאסר קצרים ועל כן הוא מוגדר בשירות בתי הסוהר (שב"ס) כאסיר לשעבר. על פי תקנות השב"ס, אסיר לשעבר אינו רשאי לבקר אסיר בבית כלא אלא באישור מפקד הכלא. לפיכך פנה נ"ז לכלא נפחא בבקשה לאשר לו לבקר את אחיו. בעבר קיבל נ"ז אישור לבקר את אחיו בבתי כלא שונים, אך הפעם פנייתו נענתה בסירוב. המוקד להגנת הפרט פנה לשב"ס כדי להסדיר את הביקור, ובחלוף למעלה מחודש וחצי ללא מענה עתר לבג"ץ בדרישה לאפשר לנ"ז לבקר את אחיו הכלואים בישראל.

בתגובה לעתירה טען השב"ס, בין השאר, כי דין העתירה להידחות על הסף משום שלעותרים עומד סעד חלופי – אחיו של נ"ז יכולים להגיש עתירת אסיר. ואולם, כך טען המוקד, העתירה דנה בזכותו של נ"ז לבקר בבתי הכלא בישראל כאסיר לשעבר, ולא בזכותם של אחיו הכלואים לקבל ביקורים, כפי שניסה השב"ס לטעון. חודשים אחדים קודם לכן, בעתירה דומה, דחה בג"ץ את אותן הטענות ממש וקבע כי תקנת שב"ס שעליה מתבססת העתירה אינה חלה על אסירים כלואים אלא על אסירים לשעבר, ועל כן מדובר בסעד שונה לחלוטין. הפעם, למרבה התמיהה, קיבל בית המשפט את טענות הסף של שב"ס ודחה את העתירה. פסק דין זה שולל למעשה מאסיר לשעבר, שנפגע במישרין מהחלטת רשות מינהלית, את האפשרות לפנות לערכאות משפטיות.

כשנה לאחר מתן פסק הדין הגיש המוקד בקשות חדשות לבתי הכלא שבהם מוחזקים אחיו של נ"ז על מנת להסדיר את ביקוריו. בפברואר 2011 הוא ביקר את אחד מאחיו.


בין שעריו הנעולים של הכלא לבין שעריו הנעולים של בית המשפט: בג"ץ 4127/09 זגל נ' נציב שירות בתי הסוהר; בג"ץ 4128/09 זגל נ' נציב שירות בתי הסוהר (פסק דין מיום 9.12.2009)
ביקורת  |  4127/09  |  30.12.2009
ביקורת
אחד המאפיינים של דמוקרטיה הוא, שאדם שנפגע מהחלטה של רשות שלטונית זכאי לפנות לבית משפט, כדי שזה יעביר את ההחלטה תחת שבט ביקורתו. אולם לא כך תמיד בבית המשפט העליון בישראל.זכות הגישה לבתי המשפט היא מזכויות האדם היסודיות ביותר. גם בית המשפט הישראלי הכיר לא פעם, תוך שימוש ברטוריקה מרשימה, בזכות זו, שרק קיומה מבטיח גם את הגנתן של יתר זכויות האדםשמו של בית המשפט העליון הישראלי יצא למרחוק בשל יחסו הליב...
בג"ץ 4127/09, 4128/09 - זגל ואח' נ' נציב שירות בתי הסוהר פסק דין
פסיקה / עליון  |  4127/09, 4128/09   |  9.12.2009
פסק דין בשתי עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט, נגד סירוב שב"ס להתיר לתושבי ישראל, אסירים לשעבר, לבקר את יקיריהם הכלואים בבתי כלא בישראל. בהחלטתו מונע בית המשפט מן העותרים גישה לערכאות, וקובע כי ישנו בידם סעד חלופי בדמות עתירת אסיר, וכי הזכות לעתור בעניין זה נתונה לאסיר בלבד שאותו מעוניינים לבקר. המוקד מתריע כי פסיקה תקדימית זו פוגעת חמורות בזכות העותרים להליך הוגן ובזכותם החוקתית לגישה לערכאות משפ...
בג"ץ 4127/09 - זגל ואח' נ' נציב שירות בתי הסוהר החלטה
פסיקה / עליון  |  4127/09  |  25.6.2009
החלטה בעתירת המוקד להגנת הפרט בעניין אסיר לשעבר המעוניין לבקר אצל אחיו במקום כליאתם בישראל. העתירה תידון בפני הרכב. בהחלטה דוחה ביהמ"ש את עמדת השב"ס, בקבעו כי המוקד צודק בטענתו שתקנה 30(א) לתקנות בתי הסוהר, תשל"ח-1978, העומדת בבסיס העתירה, אינה חלה על האסיר שאותו מבקשים לבקר, אלא על אסיר לשעבר המבקש לבקר אסיר בבית הסוהר.
בג"ץ 4127/09 - זגל ואח' נ' נציב שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  4127/09  |  14.5.2009
עתירת המוקד להגנת הפרט בשם אסיר לשעבר המעוניין לבקר אצל אחיו במקום כליאתם בישראל. המוקד טוען כי שב"ס - שלא התייחס כלל לפניות העותרים אליו בעניין זה - מפר בהתנהלותו פסק דין של בג"ץ הקובע, בין השאר, כי תקנה 30(א) לתקנות בתי הסוהר, הקובעת כי אדם שהיה אסיר פלילי לא יבקר אסיר בבית סוהר אלא באישור נציב השב"ס, מחייבת את השב"ס להתייחס לבקשות ביקור בתוך 14 יום ממועד הגשתן. זאת ועוד, בעצם הימנעותו מתשובה...
עדכונים
17.1.2010
בג"ץ מונע גישה לערכאות מאסירים לשעבר, תושבי ישראל, ששב"ס אוסר עליהם לבקר את קרוביהם הכלואים: בפסק הדין קובע ביהמ"ש כי הזכות הבלעדית לעתור בעניין נתונה לאסיר הכלוא ולא למסורבים עצמם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב