שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
רישום ילד במרשם האוכלוסין בשטחים לאחר גיל 16: המקרה של ע"ד
7479/06 | מסמכים: 2  |  עדכונים: 1
בשנת 1996, בעקבות הסכם הביניים, החלה הרשות הפלסטינית לרשום במרשם האוכלוסין ילדים של תושבי השטחים שטרם מלאו להם 16 שנים. ישראל התנתה את הרישום בנוכחות הילד בשטחים בעת הרישום. החל מאוקטובר 2000 הקפיאה ישראל את האפשרות לקבל רישיונות ביקור לשטחים, ובכלל זה רישיונות ביקור לצורך רישום ילדים. בשנת 2005, ובעקבות סדרת עתירות שהגיש המוקד לבג"ץ, ריככה ישראל את מדיניותה והודיעה כי תתיר ביקורים לצורך רישום ילדים. שינוי המדיניות חלחל באיטיות, ובפועל, הוסיף הצבא להערים קשיים על יישומו.
 
ע"ד נולד למשפחה פלסטינית המתגוררת בירדן. בדצמבר 2005, כאשר היה ע"ד בן 15, הגיש עבורו אביו, הרשום במרשם האוכלוסין הפלסטיני, בקשה לרישיון ביקור בגדה לצורך רישומו במרשם. הבקשה הוחזרה ללא תשובה וללא נימוק. בחלוף שמונה חודשים פנה המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי בגדה המערבית לבירור העניין, ונענה כי אם האישור יוסיף להתעכב עד לאחר שימלאו לע"ד 16 שנים, הדבר לא יעמוד לו לרועץ. בקשה נוספת שהגיש המוקד לא נענתה אף היא. לאור הדחיפות, עתר המוקד לבג"ץ בדרישה לאפשר את ביקור הבן בשטחים לצורך רישומו.
 
בעתירה נכתב, בין היתר, כי ההנחיות שקיבלו פקידי המינהל האזרחי, לסרב לקבל פניות מהצד הפלסטיני, הנחיות אשר נבעו מהחלטת הממשלה מאפריל 2006 להטיל חרם הרשות הפלסטינית, אינן נוגעות למקרה של ע"ד, וכי אין ספק כי יש לו הזכות – כילד לאב פלסטיני – להירשם במרשם האוכלוסין בפרוצדורה של רישום ילדים.
 
בעקבות העתירה הודיע הצבא כי יטפל בבקשה, אף על פי שלע"ד כבר מלאו 16 שנים. עוד הודיע הצבא, כי בקשתו לרישום במרשם האוכלוסין תטופל ותאושר בידי הצד הישראלי באם תוגש בקשה מתאימה על ידי הצד הפלסטיני. ע"ד הגיש את בקשתו לרישיון ביקור, הבקשה אושרה, וביולי 2007 נכנס הוא לגדה ונרשם במרשם האוכלוסין הפלסטיני.


בג"ץ 7479/06 - דבאבסה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית בקשה מוסכמת למחיקת העתירה
בקשה  |  7479/06  |  27.8.2007
בעקבות עתירת המוקד קיבל קטין פלסטיני המתגורר עם הוריו בירדן רישיון ביקור לגדה המערבית ונרשם במרשם האוכלוסין שם. בעתירה תאר המוקד את מעגל העיוועים שלא ניתן לפרוץ: מחד, בעקבות דרישת הצד הישראלי שאינה מעוגנת, למעשה, באף מסמך, רישומם של ילדים בני פחות מ-16 המצויים בחו"ל התאפשר רק כאשר היו נוכחים פיזית בגדה. מאידך, כל עוד לא נרשמו – לא איפשר הצבא את כניסתם לגדה. לעתירה ראו פריטים קשורים.
בג"ץ 7479/06 - דבאבסה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  7479/06  |  14.9.2006
עתירת המוקד להגנת הפרט להנפיק לקטין פלסטיני המתגורר עם הוריו בירדן רישיון ביקור בגדה, על מנת שיוכל להירשם במרשם האוכלוסין שם. מאז 1996 הסמכות לרישום ילדים מתחת גיל 16 היא סמכות בלבדית של הרשות הפלסטינית. סמכויות רישום הילדים בשטח הגדה נקבעו במנשר צבאי (מס' 7) אשר החיל את הוראות הסכם הביניים משנת 1995, אך למרות זאת, ישראל לא מכבדת את הרישום אם הקטין לא נוכח פיזית בגדה. החל מאוקטובר 2000 הקפיאה י...
עדכונים
30.9.2007
בעקבות עתירת המוקד קיבל קטין פלסטיני המתגורר עם הוריו בירדן רישיון ביקור לגדה המערבית ונרשם במרשם האוכלוסין בגדה: מפקד הצבא בגדה המערבית מערים קשיים על מתן רישיונות ביקור לקטינים פלסטינים הגרים בחו"ל, ובכך מנסה לסכל את יכולתם לחזור ולהתגורר בשטחים לכשיחפצו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב