שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
רישום נער בן 16 שנים במרשם האוכלוסין הפלסטיני: המקרה של ע"ק
2324/06 | מסמכים: 4  |  עדכונים: 1
ע"ק, פלסטיני תושב ירדן, ביקש להיכנס לגדה המערבית עם ילדיו כדי לרשום את בנו בכורו במרשם האוכלוסין הפלסטיני. במסגרת הסכם הביניים שנחתם בין ישראל לאש"ף הועברה הסמכות לרישום ילדים לרשות הפלסטינית בתנאי שגילו של הילד מתחת ל-16 ולפחות אחד מהוריו הוא תושב השטחים. למרות העברת הסמכות נותרה בתוקפה הדרישה הישראלית לפיה כתנאי לרישום במרשם האוכלוסין יהיה הילד נוכח פיזית בשטחים בעת הרישום.

עם פרוץ האינתיפאדה השנייה הקפיאה ישראל את הטיפול בהיתרי ביקור בשטחים וכתוצאה מכך לא התאפשר רישום ילדו של ע"ק במרשם האוכלוסין הפלסטיני. באוגוסט 2005 מלאו לבנו של ע"ק 16 שנים. שלושה חודשים וחצי קודם לכן ניסה האב להיכנס עמו ועם שאר ילדיו לגדה המערבית דרך גשר אלנבי, אך מאחר שלא ידע שעליו להגיש בקשה מראש דרך המת"ק הפלסטיני, בקשתו לקבלת היתרי ביקור לילדיו נדחתה במקום.

בדצמבר 2005 פנה המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי של הגדה המערבית בבקשה להנפקת רישיון ביקור עבור הבן, אך נענה בסירוב. היועץ המשפטי טען כי אביו של הנער יכול היה לרשום אותו עד גיל 11, כלומר עד פרוץ האינתיפאדה השנייה, ומשלא עשה זאת, "אין לו להלין אלא על עצמו". המוקד עתר לבג"ץ ביום 14.3.2006 בדרישה שיונפק רישיון ביקור עבור הבן. המוקד טען, בין היתר, כי המדינה אינה יכולה לנקות עצמה מאחריות ולהטילה במלואה על כתפי העותר, שכן האב לא יכול היה לחזות כי תחול הקפאה של חמש שנים ותמנע ממנו לרשום את בנו. מבחינתו, החל משנת 1995, שבה הותר הרישום בתנאים מסוימים, נפתחה בפניו תקופה של עשר שנים שבמהלכה היה עליו לרשום את בנו במרשם האוכלוסין בטרם יגיע לגיל 16. בית המשפט קיבל את טענות המדינה, נמנע במפורש מלהתערב לטובת העותר ודחה את העתירה.


בג"ץ 2324/06 - קנאם ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית פסק דין
פסיקה / עליון  |  2324/06  |  7.5.2008
פסק דין בעתירת המוקד לאשר את רישומו של קטין פלסטיני שעבר את גיל 16 במרשם האוכלוסין בשטחים. העתירה נדחתה. בית המשפט סירב לאשר את הבקשה, כדי למנוע תקדים שלפיו כל מי שמלאו לו 16 לפני ביטול ההקפאה יורשה להירשם. ביהמ"ש הגדיל לעשות והחווה את דעתו על כך שמצבו של העותר טוב משל אחרים כיוון שמרכז חייו בירדן.
בג"ץ 2324/06 - קנאם ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית בקשה בהסכמה להגשת תגובה מטעם העותרים
תגובה  |  2324/06  |  23.4.2008
תגובה נוספת של המוקד להגנת הפרט על תשובת המדינה בעתירה לרישומו של פלסטיני שעבר את גיל 16 במרשם האוכלוסין בשטחים. העותרים מדגישים כי העותר היה זכאי להירשם במרשם בשטחים בין 1995 ו-2005, אך ישראל הקפיאה את האפשרות לעשות זאת מאז ספטמבר 2000 ועד מיד אחרי יום הולדתו ה-16 של העותר, בלי להודיעו ובלי לאפשר הליך רישום חלופי. לא ייתכן, מדגישים העותרים, שישראל תמנע את זכויות העותר במשך שנים ואז תטען שהוא א...
בג"ץ 2324/06 - קנאם ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובה מקדמית מטעם המשיב
תגובה  |  2324/06  |  13.4.2008
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט בעניין רישום קטין פלסטיני שעבר את גיל 16 במרשם האוכלוסין בשטחים. המשיב טוען כי לעותר אין זכות להירשם כאמור כיוון שעבר את הגיל הקובע, וכיוון שבעודו בגיל המאפשר זאת לא הוגשה בקשה לאישור ביקורו בגדה או לרישום ללא נוכחותו, והעיכוב לא נבע אפוא רק מפעולות הצבא. המשיב טוען כי בקשת העותרים היא מחוץ למסגרת הסכם הביניים, וקבלת עמדתם תהיה למעשה הרחבה של ההסכם.
בג"ץ 2324/06 - קנאם ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  2324/06  |  14.3.2006
עתירת המוקד להגנת הפרט לאשר את רישומו של קטין פלסטיני שעבר את גיל 16 במרשם האוכלוסין בשטחים. סמכות הרישום של ילדים מתחת לגיל 16 אמנם עברה, בעקבות הסכם הביניים, לרשות הפלסטינית, אבל ישראל אינה מכירה ברישום אם הקטין לא נכח פיזית בגדה. באוקטובר 2000 הקפיאה ישראל את האפשרות לקבל רישיונות ביקור בשטחים לשם רישום ילדים, והעותר, שלא נרשם קודם, עבר בינתיים את הגיל המקסימלי לרישום. העותרים טוענים כי החלט...
עדכונים
6.12.2008
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ בעניינו של קטין פלסטיני מירדן שביקש להירשם במרשם האוכלוסין בשטחים אף שעבר כבר את גיל 16: ביהמ"ש דחה את העתירה ואף ראה לנכון להביע את דעתו לגבי איכות חיי העותר בירדן לעומת "מצוקתם של אחרים במצב המדיני הנוכחי"   
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב