שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מתקן כליאה סודי, תצהיר מ.ג.
מסמכים אחרים | 10327/02 | 30.3.2003
תצהירו של אחד העותרים בבג"ץ 10327/02, שהוחזק במתקן 1391 בחורף 2003-2002, המתאר את האמצעים הנהוגים במתקן, ובכללם מניעת שינה, איומים כלפי בני משפחה ומניעת ביקורים של הצלב האדום.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב