שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מתקן כליאה סודי, תצהיר ב.ג.
מסמכים אחרים | 10327/02 | 2.4.2003
אחד העותרים בבג"ץ 10327/02, כמעט בן 50, שהוחזק במתקן 1391 בחורף 2003-2002, מתאר בתצהירו את אמצעי הלחץ הנהוגים במתקן, כגון מניעת שינה והרעשה מכוונת, את תנאי הכליאה הקשים, ואת המצוקה שגורמים לעצור הפחד, הניתוק, אי-הידיעה היכן הוא נמצא והחשש שקרוביו אינם יודעים מה עלה בגורלו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב