שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מתקן כליאה סודי, תצהיר ר.ב.
מסמכים אחרים | 12.6.2003
תושב הגדה המערבית, שהוחזק במתקן 1391 בשנת 2003, מתאר את המצוקה הנגרמת מערפול החושים ואיבוד תחושת הזמן במתקן; את התנאים התברואתיים הגרועים; את ההשפלות מצד החיילים; את האיומים על העצורים, המתייחסים גם לבני משפחה; את המחנק, הקור והרטיבות השוררים במקום; ואת התעלמות הצוות הרפואי מתנאים אלה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב