שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
א' לביא, "הפינה האפלה ביותר בישראל", מוסף הארץ 22.8.03
מאמרים | 22.8.2003
כתבת תחקיר בעניין מתקן 1391, המתארת את המציאות במקום כפי שנחשפה, בין היתר, בעתירות המוקד להגנת הפרט. מצוין בה כי המתקן שימש להעלמה של כלואים , כגון אזרח לבנוני שישראל הכחישה את כליאתו. כן מובאים דבריו של חוקר לשעבר במתקן, המכונה ג'ורג', המאשרים טענות בדבר הפשטת עצירים והשפלתם, ומקורות נוספים המאשרים טענות על שימוש באמצעים פיסיים קשים במתקן.
עדכונים
18.1.2006
המוקד הגיש הודעה משלימה בעתירתו לסגירת מתקן הכליאה הסודי, מתקן 1391, לקראת הדיון בבג"ץ ב-22.1.06: המדינה הודתה בעבר בקיומו של המתקן הסודי ובהסתרת קיומו מהציבור, אך טוענת כי קיומו של מתקן כליאה סודי הוא בגדר החוק. המוקד מדגיש בטיעוניו כי על רקע ההתנערות הבולטת בשנה האחרונה של מדינות העולם מפרסומים על פעילות של בתי כלא סודיים בשטחן, והדרישה לחקור כל חשד לקיומם של מתקני מעצר סודיים, בולטת עמדתה הה...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב