שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מתקן כליאה סודי, תצהיר ג.א.
מסמכים אחרים | 8.7.2003
תושב הגדה המערבית, שהוחזק במתקן 1391 בשנת 2002, מעיד בתצהיר על הנהלים והתנאים הנהוגים במתקן, ובכללם מניעת שינה, כליאה בצינוק, איומים הכוללים גם שימוש בבני משפחה ותנאי בריאות מזיקים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב