שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מתקן כליאה סודי, תצהיר ס.א.
מסמכים אחרים | 8.7.2003
תצהירו של פלסטיני תושב הגדה המערבית, שהוחזק במתקן 1391 בשנת 2003, מתאר את האופן שבו הובאו עצורים למתקן, את ההשפלות שחוו בהגיעם, את תנאי הבידוד המוחלט, את מניעת השינה והלחץ הפיזי במהלך החקירות, ואת המזון המזוהם, הקור והרטיבות במתקן.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב