שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מתקן כליאה סודי, תצהיר מ.א.
מסמכים אחרים | 8.7.2003
תושב הגדה המערבית, שהוחזק במתקן 1391 בשנת 2002, מעיד בתצהירו על הבידוד המוחלט שבו מוחזק עציר במתקן, על תנאי התברואה הגרועים בו ועל היחס המשפיל וההתעללויות.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב