שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מתקן כליאה סודי, תצהיר ח.א.
מסמכים אחרים | 10.7.2003
תצהירו של אזרח לבנוני שהוחזק במתקן 1391 בקיץ 2003, ממנו ניתן ללמוד, גם אם באופן חלקי, על המקום, האנשים המשרתים בו, והתנאים הקשים בתאי המעצר.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב