שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 10327/02 - ג'דאללה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו הביאס קורפוס
כתבי בי דין | 10327/02 | 5.12.2002
עתירת המוקד להגנת הפרט המבקשת צו הביאס קורפוס, אשר יורה למשיב לקיים את חובתו להודיע למשפחת העותרים היכן אלה מוחזקים, ומכוח איזה דין; ואם הם מוחזקים שלא כדין – להורות על שחרורם. העותרים הם בני דודים, שנעצרו בעת כניסתם מירדן לגדה. המוקד ניסה משך כשבוע ימים לחפשם בכל דרך אפשרית, ורק מבירור שערך לבסוף עם איש משטרה בבית המעצר קישון עולה כי העותרים מוחזקים במתקן סודי הכפוף לבית מעצר זה, וכי הם מנועי פגישה עם עורך דין. זו אחת משתי עתירות של המוקד אשר הובילו לחשיפת מתקן הכליאה הסודי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב