שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8696/02, 10327/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית כתב תשובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | 8696/02 | 9.6.2003
המדינה מבקשת להימנע מדיון עקרוני בנושא קיומו של מתקן כליאה סודי, בטענה שהעתירה כבר אינה אקטואלית מאחר ועם הזמן הועברו העותרים מהמתקן. לגופו של עניין היא טוענת כי השימוש במתקן מוגבל, ככלל, למקרים מיוחדים ולעצורים שאינם תושבי השטחים. בתקופת "חומת מגן" שימש המתקן, באופן זמני, גם למעצר תושבים של השטחים, אך כבר חזר לייעודו המקורי. בניגוד לטענותיה הקודמות, המדינה מודה כי גם כיום מוחזקים במתקן עצורים, אף כי בודדים. היא גם מפרטת את תנאי המעצר במתקן, ושבה ומדגישה כי הוא עומד בכל הסטנדרטים הנדרשים, וכי מרכז השליטה הצה"לי הונחה לאחרונה לדווח לפונים אליו על הימצאו של עצור במתקן זה. לפיכך, סודיות מיקומו של המתקן אינה גורעת, לטענתה, מאומה מזכויות העצור ומשפחתו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב