שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
טיפול משפחתי: שימוש בבני משפחה כאמצעי לחץ על נחקרים בחקירות שב"כ
דוחות | 1.2.2008
דו"ח הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל על תופעת השימוש באיום לפגוע בבני משפחה כאמצעי להפעלת לחץ על נחקר בחקירות שב"כ. בדו"ח מתוארים שישה מקרים, ביניהם מצג שווא של מעצר וחקירה של בני משפחה, ומעצר למעשה של בני משפחה שאינם נחשדים בדבר. הדו"ח מדגיש כי איום בפגיעה בבני משפחה הוא התעללות נפשית אסורה ומנוגדת לפסיקת בג"ץ משנת 1999 בעניין עינויים בישראל, ומציע מסקנות והמלצות לחקיקה ולפיקוח על השב"כ למניעת המשך השימוש בשיטת חקירה זו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב