שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2151/97 - שקיר נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | 2151/97 | 3.4.1997
עתירת המוקד להגנת הפרט בשמו של רופא מבית לחם להורות לצבא לאשר את רישום בנו מנישואיו הראשונים כתושב הגדה המערבית. המוקד טוען כי הצו בדבר תעודות זהות ומרשם אוכלוסין, הקובע כי מי שלא מלאו לו 18 שנה זכאי להירשם במרשם האוכלוסין אם אחד מהוריו הוא תושב, תקף גם לאחר הסכם הביניים ככל שמדובר בקטינים בני 16 עד 18.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב