שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
משפחות בהקפאה - האיסור שמטילה ישראל על איחוד משפחות בשטחים מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה
דוחות | 1.7.2006
דו"ח שני של המוקד להגנת הפרט ו'בצלם' על מדיניות ישראל הכופה פירוד על בני משפחות גרעיניות בשטחים הכבושים. הדו"ח מתמקד במדיניות ישראל מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה, המקפיאה לחלוטין את הטיפול באיחוד משפחות בשטחים, וכך הופכת את חייהן של אלפי משפחות פלסטיניות לבלתי אפשריים.
עדכונים
8.8.2006
משפחות בהקפאה – דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט ו'בצלם': דו"ח זה הוא השני במספר שעניינו מדיניותה של ישראל, הכופה פירוד על בני משפחות גרעיניות בשטחים הכבושים. הדו"ח מתמקד במדיניות ישראל מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה, לפיה מוקפא לחלוטין הטיפול באיחוד משפחות בשטחים. בכך הופכים חייהן של אלפי משפחות פלסטיניות לבלתי אפשריים
23.10.2006
פגיעה בלתי חוקית בזכותם של תושבי השטחים לקיים בהם חיי משפחה עם בני זוגם שאינם מחזיקים בתעודת זהות של השטחים: המוקד להגנת הפרט פנה במכתב לשר הביטחון להתערב במדיניות ישראל המסרבת, החל משנת 2000, להעניק רישיונות ביקור לבני הזוג שאינם תושבים והמסרבת לאשר איחוד משפחות
17.4.2007
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ כנגד מדיניות הצבא, המונעת מפלסטינים תושבי השטחים לקיים חיי משפחה ולחיות יחד עם בני זוגם וילדיהם: המוקד דורש משלטונות הצבא לחדול מסירובם לטפל בפניות המועברות אליהם, לקבל מגורמי הרשות הפלסטינית בקשות לרישיונות ביקור ולאיחוד משפחות, ולהכיר בקשר הזוגיות כשלעצמו כקריטריון לאישור הבקשות
2.10.2008
ביום 5.10.2008 ידון בג"ץ בסדרת עתירות המוקד להגנת הפרט כנגד מדיניות הצבא, המונעת מפלסטינים תושבי השטחים לקיים חיי משפחה ולחיות עם בני זוגם וילדיהם בשטחים: המוקד טוען כי סירוב הצבא לטפל בבקשות לאיחוד משפחות פוגע בזכותם של תושבי השטחים לחיי משפחה ומציב את האוכלוסייה הפלסטינית כבת ערובה לצורך מהלכים מדיניים של ישראל. המוקד דורש מישראל לחזור ולטפל בבקשות מסוג זה ולהכיר בקשר הזוגיות כשלעצמו כקריטריו...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב