שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דוח פעילות לשנת 2007
דוחות | 31.12.2007
סיכום השנה בתחומים בהם פעל המוקד.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב