שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מתקן כליאה סודי, תצהיר ג'.ש.
מסמכים אחרים | 16.6.2003
אזרח בריטי ממוצא לבנוני, שהוחזק במתקן 1391 בתחילת 2001, מצהיר שראה שם, בין היתר, את מוסטפה דיראני ושייך עובייד. מתצהירו ניתן ללמוד על האופן שבו הובאו עצורים למתקן, ועל ההשפלות וההתעללויות שחוו בהיותם שם.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב