שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוות דעת מקצועית לבית המשפט, ההשלכות הנפשיות האפשריות של "המתקן הסודי" והפעולות הנעשות בו
מסמכים אחרים | 12.8.2003
חוות דעת פסיכיאטרית המנתחת את השפעתם של הגבלת תנועה, חסך חושי ומניעת שינה על אדם. אמצעים אלה, לצד תנאי כליאה קשים ולחצים במהלך חקירה, עלולים לגרום נזקים נפשיים חמורים, עד כדי שיבוש דעתו של אדם ושבירתו.
עדכונים
15.12.2004
הכלא הסודי: בדיון שנערך בבג"ץ ביום 15 בדצמבר, 2004 בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד קיומו של מתקן כליאה סודי, הממוקם בבסיס צבאי חשאי, ומשמש לחקירתם של חשודים, מתחו השופטים ביקורת על עמדתה של המדינה לפיה ניתן להחזיק עצורים במקום לא ידוע וחייבו אותה להשיב בתוך חודשיים על הצעות שהעלה בית המשפט לפתרון הסוגיה
23.6.2009
בג"ץ נתן למדינה ארכה של 21 יום להגיב לבקשת המוקד להגנת הפרט לצרף לעתירה בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391, את חוות הדעת של ועדת האו"ם נגד עינויים: בחוות הדעת דורשת הוועדה לבטל את פעילות המתקן ולמצות את הדין עם האחראים לעינויים ולהתעללות בכלואים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב