שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים
כתבי בי דין | 9733/03 | 30.10.2003
המוקד להגנת הפרט מבקש בעתירתו לסגור את מתקן הכליאה הסודי 1391. העתירה מגוללת את סיפור חשיפתו של המתקן; היא מביאה עדויות על תנאי הכליאה ואמצעי החקירה הבלתי-אנושיים שם – מניעת שינה ומזון, השפלות מיניות, איומים, תנאי תברואה גרועים, העדר טיפול רפואי נאות, ועוד; היא מפרטת, על פי חוות דעת פסיכיאטרית, את הנזקים הנגרמים בנסיבות אלה; והיא מתארת את מאמצי המדינה לטשטש את פרטי הכלואים במתקן, ולהימנע מלציין מי הגורם החוקר אותם ומה סמכויותיו. כן נטען כי בהתבסס על החוק והפסיקה בישראל ובעולם, קיימת חובת פרסום בדבר מקומו של מתקן כליאה; כי מיקומו של המתקן בתוך בסיס סודי מביא לפגיעות מהותיות בזכויות הכלואים בו ביניהן הזכות לקבלת ביקורים, הזכות למפגש עם עורך דין, ועוד; וכי אם המדינה מבקשת לשמור על חשאיות, עומדים לרשותה כלים אחרים, חוקיים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב