שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8696/02, 10327/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית תשובה לבקשה לפרטים נוספים
מסמכים אחרים | 8696/02 | 4.9.2003
תשובת המדינה תומכת, למעשה, בחלק מהאמור בתצהירים שהוגשו לבית המשפט בעתירות הקשורות למתקן 1391. מהתשובה עולה שהעצירים, ככלל, מוחזקים בבידוד; שבתאיהם אין כיורים; שהשליטה בזרם המים בשירותים שברוב התאים היא בידי הסוהרים; שבתאים הקטנים אין שירותים רגילים ואף לא תורכיים, אלא רק "שירותים כימיים" (מן התצהירים ניתן להבין שהכוונה לדלי פלסטיק שאינו מרוקן באופן סדיר).
עדכונים
23.6.2009
בג"ץ נתן למדינה ארכה של 21 יום להגיב לבקשת המוקד להגנת הפרט לצרף לעתירה בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391, את חוות הדעת של ועדת האו"ם נגד עינויים: בחוות הדעת דורשת הוועדה לבטל את פעילות המתקן ולמצות את הדין עם האחראים לעינויים ולהתעללות בכלואים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב