שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מתקן כליאה סודי, דף מידע לעצור
מסמכים אחרים | 7.9.2003
מסמך המחולק, לטענת הפרקליטות, לעצירים במתקן 1391. הטקסט בערבית ובאנגלית של המסמך מנוסח באופן שאינו מבהיר מי הגורמים המפעילים את המתקן ומה הן זכויות העציר.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב