שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דו"ח לשכת היועץ המשפטי לממשלה בנושא הפרדת אסירים
מסמכים אחרים | 16.4.1996
הדו"ח דן באספקטים שונים של החזקת אסירים בהפרדה: הבסיס החוקי, העילות, תנאי ההחזקה, השוואה למדינות אחרות, המלצות ביחס לנוהל בישראל ועוד. בין היתר מודגשת ההשפעה הקשה של ההחזקה בהפרדה על האסיר, ומוצעות דרכים לריכוכה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב