שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
M. Howells, "A study of the effects and Uses of Solitary Confinement in a Human Rights Perspective"
מאמרים | 1.8.1994
מאמר המפרט, לאור מחקרים רבים, את הנזקים הנפשיים והפיזיים שהכליאה בבידוד, שכרוך בה חסך בגירויים חברתיים, אינטלקטואליים וחושיים, גורמת לאסיר.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב