שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8696/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו הביאס קורפוס
כתבי בי דין | 8696/02 | 10.10.2002
העתירה מבקשת צו הביאס קורפוס, אשר יורה למשיב לקיים את חובתו להודיע למשפחת העותר היכן הוא מוחזק ומכוח איזה דין. חובה זו, הנובעת מזכות יסוד של העותר ומשפחתו, והמעוגנת גם בדין ובפסיקה, הופרה על ידי המשיב, וגם בירוריו של המוקד להגנת הפרט במרכז השליטה הצה"לי לא העלו דבר. זו אחת משתי עתירות של המוקד אשר הובילו לחשיפת מתקן הכליאה הסודי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב