שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' הודעה מטעם פרקליטות המדינה
כתבי בי דין | 28.11.2003
המדינה טוענת כי על פי פרשנות תכליתית של החוק בעניין זה היא אינה חייבת לחשוף את מיקומו של מתקן 1391, וכי עצם העובדה שמיקומו חסוי אינה גורעת מזכויות העצורים בו, הנשמרות כהלכה. עוד היא טוענת שהמתקן משמש ככלל לחקירה בלבד; שבחמש השנים האחרונות שהו בו עצורים בודדים בלבד (היא אינה מפרטת כמה, וכמה שהו בו בשנים שקדמו לאלה); שמאז מחצית יולי 2003 לא הוחזק שום עציר במתקן, שכן לא היה בכך צורך; שרוב המצהירים בעתירה לא הגישו תחילה כל תלונה לרשויות, ויש בכך כדי להטיל ספק באמינותם; שתלונות שקדמו להגשתה עדיין נבדקות, או שנמצא כי לא התקיימו עבירות פליליות או משמעתיות בעניינם; ושרוב טענות העותרת מתייחסות לתנאים השוררים במתקן ואינן רלוואנטיות לסעד המבוקש בעתירה – סגירתו.
עדכונים
3.2.2009
האם החזיקה ישראל כלואים מעזה במתקן הסודי במהלך הלחימה? ביום 1.2.2009 הגיעה תשובת פרקליטות המדינה לשאלת המוקד להגנת הפרט
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב