שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
Facility 1391: a secret prison
דוחות | 1.2.2005
דו"ח של חברי International Commission of Jurists, Swedish Section בעניין הדיון שהתקיים ביום 15.12.04 בבג"ץ בעתירת המוקד להגנת הפרט בנושא הכלא הסודי. הדו"ח כולל את סיכום הדיון ואת החלטת בית המשפט, מציג את הוראות החוק והעקרונות הרלוונטיים במשפט הבינלאומי. הכותבים מציינים גם את התרשמותם האישית מהדיון.
עדכונים
15.12.2004
הכלא הסודי: בדיון שנערך בבג"ץ ביום 15 בדצמבר, 2004 בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד קיומו של מתקן כליאה סודי, הממוקם בבסיס צבאי חשאי, ומשמש לחקירתם של חשודים, מתחו השופטים ביקורת על עמדתה של המדינה לפיה ניתן להחזיק עצורים במקום לא ידוע וחייבו אותה להשיב בתוך חודשיים על הצעות שהעלה בית המשפט לפתרון הסוגיה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב