שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ג' קרויזר, "חזרה לשלטון התחנה – פרשת תכנון מבצרי המשטרה ('טגארטים') בארץ ישראל", קתדרה 111 (תשס"ד) 95, 120-119
מאמרים | 3.4.2004
המאמר סוקר את פועלו של סר צ'ארלס טגארט בהקמת מבצרי המשטרה בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. בקטע הנדון מוזכרת, בהערת שוליים, תחנת משטרה שהייתה חלק מפרויקט זה ונועדה לשמש כמתקן חקירה וכליאה סודי. במפת התחנות היא נמצאת ליד הכפר הערבי מיסר וקיבוץ מצר היום, ומכונה תחנת מרץ (Meretz). בקטע הנדון נאמר גם כי מדינת ישראל משתמשת במתקן זה לצורכי חקירה, עד היום, וכן מוזכרת עתירת המוקד להגנת הפרט בנושא (בג"ץ 9733/03).
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב