שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
D. Ephron, "Secrets of Unit 1391 - Uncovering an Israeli jail that specializes in nightmares", Newsweek 28.6.04
מאמרים | 28.6.2004
הכתבה עוסקת במתקן 1391 ובשיטות החקירה והעינויים הנהוגות בו, ומרחיבה בעניין הלחץ הפסיכולוגי המופעל על העצורים. היא מתארת גם את גילויו המקרי של המתקן על ידי ההיסטוריון גד קרויזר, במהלך מחקר על מבצרי המשטרה שהוקמו בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, ואת טענת הצנזור הצבאי כלפי עורך כתב העת שפרסם את מאמרו של קרויזר על שלא מסר אותו לבדיקת הצנזורה בטרם פורסם.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב