שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
J. Flint, "The ‘Honolulu’ Obeid and Dirani leave", The Daily Star 29.1.04
מאמרים | 29.1.2004
הכתבה עוסקת במתקן 1391 ובחשיפתו לרבים בעקבות עתירות המוקד, במקריהם של עובייד ודיראני שנכלאו בו, בתביעת הפיצויים שהגיש דיראני כנגד ישראל על העינויים בחקירותיו שם, ובפעילותה של יחידה 504 של המודיעין הישראלי בחטיפת לבנונים והחזקתם כקלפי מיקוח.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב