שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8102/03 - זהבה גלאון ואח' נ' שר הביטחון הודעה מטעם פרקליטות המדינה
כתבי בי דין | 8102/03 | 18.4.2004
המדינה חוזרת על עמדתה בבג"ץ 9733/03, כי מיקומו של מתקן 1391 הוא אמנם סודי, אבל בכך אין כדי לפגוע בזכות מזכויות העצורים בו. לטענתה, חוק חסינות חברי הכנסת מאפשר את כניסתם לכל "מקום ציבורי", ובית סוהר, על פי ההגדרה, אינו מקום כזה. לחבר הכנסת אין אפוא זכות מוקנית להיכנס אליו, וכניסתו תלויה בשיקול דעתה של הרשות המוסמכת. מטעמי ביטחון, אין לאפשר לכל ח"כ לבקר במתקן, והביקורת הפרלמנטרית תיעשה על ידי חברי ועדת המשנה לשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון בכנסת.
עדכונים
15.12.2004
הכלא הסודי: בדיון שנערך בבג"ץ ביום 15 בדצמבר, 2004 בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד קיומו של מתקן כליאה סודי, הממוקם בבסיס צבאי חשאי, ומשמש לחקירתם של חשודים, מתחו השופטים ביקורת על עמדתה של המדינה לפיה ניתן להחזיק עצורים במקום לא ידוע וחייבו אותה להשיב בתוך חודשיים על הצעות שהעלה בית המשפט לפתרון הסוגיה
18.1.2006
המוקד הגיש הודעה משלימה בעתירתו לסגירת מתקן הכליאה הסודי, מתקן 1391, לקראת הדיון בבג"ץ ב-22.1.06: המדינה הודתה בעבר בקיומו של המתקן הסודי ובהסתרת קיומו מהציבור, אך טוענת כי קיומו של מתקן כליאה סודי הוא בגדר החוק. המוקד מדגיש בטיעוניו כי על רקע ההתנערות הבולטת בשנה האחרונה של מדינות העולם מפרסומים על פעילות של בתי כלא סודיים בשטחן, והדרישה לחקור כל חשד לקיומם של מתקני מעצר סודיים, בולטת עמדתה הה...
23.6.2009
בג"ץ נתן למדינה ארכה של 21 יום להגיב לבקשת המוקד להגנת הפרט לצרף לעתירה בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391, את חוות הדעת של ועדת האו"ם נגד עינויים: בחוות הדעת דורשת הוועדה לבטל את פעילות המתקן ולמצות את הדין עם האחראים לעינויים ולהתעללות בכלואים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב