שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 – המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה לפרטים נוספים
מסמכים אחרים | 9733/03 | 1.6.2004
העותרים מבקשים פרטים נוספים, בין היתר בשאלות הבאות: מה סיבת מיקומו של מתקן 1391 בתוך בסיס סודי; מה סיבת ניהולן של חקירות דווקא בו; מה הקריטריונים להחזקת כלוא דווקא בו; מי העצורים שהוחזקו בו, ומה מספרם מיום הקמתו ועד היום; מה הדין שלפיו נשללה חירותם של אלה; מה ייעודיו של המתקן; האם נמסרו הודעות על מעצרים, מה נאמר בהן, ולמי נמסרו; מי הגורמים שביקרו במתקן; היש נימוקים לא חסויים לשמירת קיום המתקן כסוד; היש מתקנים חסויים נוספים, או מספר אתרים של מתקן 1391; מיהו "ג'וני", המתואר לחילופין כ"מפקד המתקן" וכ"אחראי למתקן".
עדכונים
15.12.2004
הכלא הסודי: בדיון שנערך בבג"ץ ביום 15 בדצמבר, 2004 בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד קיומו של מתקן כליאה סודי, הממוקם בבסיס צבאי חשאי, ומשמש לחקירתם של חשודים, מתחו השופטים ביקורת על עמדתה של המדינה לפיה ניתן להחזיק עצורים במקום לא ידוע וחייבו אותה להשיב בתוך חודשיים על הצעות שהעלה בית המשפט לפתרון הסוגיה
18.1.2006
המוקד הגיש הודעה משלימה בעתירתו לסגירת מתקן הכליאה הסודי, מתקן 1391, לקראת הדיון בבג"ץ ב-22.1.06: המדינה הודתה בעבר בקיומו של המתקן הסודי ובהסתרת קיומו מהציבור, אך טוענת כי קיומו של מתקן כליאה סודי הוא בגדר החוק. המוקד מדגיש בטיעוניו כי על רקע ההתנערות הבולטת בשנה האחרונה של מדינות העולם מפרסומים על פעילות של בתי כלא סודיים בשטחן, והדרישה לחקור כל חשד לקיומם של מתקני מעצר סודיים, בולטת עמדתה הה...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב