שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה להורות על מתן פרטים נוספים
כתבי בי דין | 9733/03 | 19.8.2004
העותרת מבקשת להורות למשיבים להשיב לשאלות שנכללו בבקשתה לפרטים נוספים, שהם נמנעו מלהשיב עליהן, או השיבו תשובות חלקיות או מתחמקות; למשל, מכוח איזה דין הוחזקו כלואים במתקן 1391 לפני הכרזתו כבית סוהר צבאי, והאם החוקרים שפעלו בו, או חלקם, היו חיילים בחיל המודיעין. כן מבוקשות תשובות מלאות לשאלות בעניינים נוספים: מספר הכלואים, משך ההחזקה במתקן, ורמת השגרתיות של השימוש במתקן; תנאי המעצר; נהלים שלהם כפופים החוקרים; ביקורות הנערכות במתקן; ופרטים בקשר לעתירת האסירים שהגישו דיראני ושייך עובייד.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב