שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' תגובת המשיבים לבקשה להורות על מתן פרטים נוספים
כתבי בי דין | 9733/03 | 28.10.2004
המדינה טוענת כי הפרטים הנוספים שהעותרת מבקשת לקבל חורגים ממסגרת הדיון בעתירה - סודיות מיקומו של המתקן - כפי שנקבעה בהחלטה למתן צו על תנאי. העותרת כבר קיבלה, לטענת המדינה, את הפרטים הנוספים הרלוונטיים לעתירה, שאינם חסויים; והעובדה שבתצהיר התשובה נמסרו פרטים מינימאליים בלבד אינה מקנה לעותרת זכות לקבל פירוט מלא באותם נושאים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב