שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרת
כתבי בי דין | 12.12.2004
העותרת מפרטת את הכללים והעקרונות - מהמשפט הישראלי, ממשפט זכויות האדם הבינלאומי ומהמשפט ההומניטרי הבינלאומי - שהשלטונות מפירים בהחזיקם כלואים במתקן הסודי. בין הכללים המופרים מציינת העותרת את החובה לפרסם את מיקומם הגיאוגרפי של מתקני כליאה, את החובה להודיע למשפחתו של עצור ולעורך דינו את מקום מעצרו המדויק, ואת החובה לאפשר לצלב האדום לבקר ולפקח בכל מקום שבו מוחזקים מוגנים תחת משמורת. כן קובעת העותרת כי, בהתאם לפסיקותיה של הוועדה לזכויות האדם של האו"ם, עצם ההחזקה במקום לא ידוע מהווה יחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל, ואף יכולה להיחשב לעינויים; כי פומביות המידע על מקום המעצר היא אמצעי למניעת שימוש לרעה בכוח המעצר ולמניעת היעלמויות כפויות; וכי סודיות מזמינה עינויים ויחס בלתי אנושי.
עדכונים
15.12.2004
הכלא הסודי: בדיון שנערך בבג"ץ ביום 15 בדצמבר, 2004 בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד קיומו של מתקן כליאה סודי, הממוקם בבסיס צבאי חשאי, ומשמש לחקירתם של חשודים, מתחו השופטים ביקורת על עמדתה של המדינה לפיה ניתן להחזיק עצורים במקום לא ידוע וחייבו אותה להשיב בתוך חודשיים על הצעות שהעלה בית המשפט לפתרון הסוגיה
18.1.2006
המוקד הגיש הודעה משלימה בעתירתו לסגירת מתקן הכליאה הסודי, מתקן 1391, לקראת הדיון בבג"ץ ב-22.1.06: המדינה הודתה בעבר בקיומו של המתקן הסודי ובהסתרת קיומו מהציבור, אך טוענת כי קיומו של מתקן כליאה סודי הוא בגדר החוק. המוקד מדגיש בטיעוניו כי על רקע ההתנערות הבולטת בשנה האחרונה של מדינות העולם מפרסומים על פעילות של בתי כלא סודיים בשטחן, והדרישה לחקור כל חשד לקיומם של מתקני מעצר סודיים, בולטת עמדתה הה...
3.2.2009
האם החזיקה ישראל כלואים מעזה במתקן הסודי במהלך הלחימה? ביום 1.2.2009 הגיעה תשובת פרקליטות המדינה לשאלת המוקד להגנת הפרט
25.5.2009
המוקד להגנת הפרט מבקש לצרף לעתירה שהגיש, בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391, את חוות הדעת של ועדת האו"ם נגד עינויים: בחוות הדעת דורשת הוועדה לבטל את פעילות המתקן ולמצות את הדין עם האחראים לעינויים ולהתעללות בכלואים
23.6.2009
בג"ץ נתן למדינה ארכה של 21 יום להגיב לבקשת המוקד להגנת הפרט לצרף לעתירה בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391, את חוות הדעת של ועדת האו"ם נגד עינויים: בחוות הדעת דורשת הוועדה לבטל את פעילות המתקן ולמצות את הדין עם האחראים לעינויים ולהתעללות בכלואים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב