שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 11447/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 11447/04 | 15.12.2004
עתירה נגד הימנעות המשיבים מחקירה יסודית ומקיפה בעניינו של פלסטיני שעונה והוחזק בתנאים משפילים ובלתי אנושיים בעת חקירתו במתקן 1391. מעשים אלה, אם יוכחו, מהווים עבירות פליליות ומשמעתיות, וכן עבירות על פי המשפט הבינלאומי. המשיבים מודעים לתלונתו של אותו אדם לפחות מאז ספטמבר 2003, שבו הוגש תצהירו לבית המשפט במסגרת בג"ץ 9733/03. בעקבות החלטת בג"ץ מיום 1.12.03 פנה המוקד למשיבים בבקשה לחקור את החשדות; ואולם, תשובה ממבקר תלונות נחקרי שב"כ לא התקבלה עד מועד הגשת העתירה, ותשובת הפצ"ר, המודיע על החלטה שלא לפתוח בחקירה פלילית, התקבלה כשנה לאחר פניית המוקד, ונימוקי ההחלטה המוצגים בה מבטאים כולם ניסיון להתחמק מן החובה לחקור. העותרים מדגישים שההימנעות מחקירת החשדות אינה מתיישבת עם חומרת העבירה, והיא מהווה פגיעה באינטרס הציבור ובזכויות אדם.
עדכונים
14.6.2005
בג"ץ דחה עתירות נגד החלטה שלא לחקור תלונות של פלסטינים שעונו והוחזקו בתנאים בלתי אנושיים בעת חקירתם במתקן הסודי: פסק הדין הקצר והמקומם אינו מתייחס באופן מעמיק לטענות הקשות שהעלו העותרים וסומך ידו באופן מלא על שיקול דעתם של היועץ המשפטי לממשלה והפרקליט הצבאי הראשי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב