שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8102/03, 9733/03 - ח"כ זהבה גלאון ואח' נ' שר הבטחון ואח' החלטה
פסיקה | 8102/03 | 15.12.2004
בדיון בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד קיומו של מתקן כליאה סודי, ועתירתה של חברת הכנסת זהבה גלאון, המבקשת לאפשר לה לבקר במתקן, ביקרו השופטים את עמדת המדינה, שאינה רואה פגם בהחזקת עצורים במקום לא ידוע. בחלקו החסוי של הדיון הציע בית המשפט למדינה מספר הצעות לפתרון, והיא אמורה לבחון אותן, ולהתייחס אליהן בתשובתה לבית המשפט בתוך חודשיים. עם קבלת התשובה, ועל-פי תוכנה, יחליט בית המשפט על אופן המשך הטיפול בעתירה. המדינה מסרה כי ברגע זה אין במתקן עצורים; ובית המשפט חייב אותה, בתקופה שעד הגשת תשובתה, להודיע לו (במעמד צד אחד) על כל עצור שהיא תחזיק שם, והוא יחליט החלטה מתאימה בכל מקרה.
עדכונים
15.12.2004
הכלא הסודי: בדיון שנערך בבג"ץ ביום 15 בדצמבר, 2004 בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד קיומו של מתקן כליאה סודי, הממוקם בבסיס צבאי חשאי, ומשמש לחקירתם של חשודים, מתחו השופטים ביקורת על עמדתה של המדינה לפיה ניתן להחזיק עצורים במקום לא ידוע וחייבו אותה להשיב בתוך חודשיים על הצעות שהעלה בית המשפט לפתרון הסוגיה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב