שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עינויים כשיגרה: שיטות החקירה של השב"כ
דוחות | 1.2.1998
דו"ח של "בצלם" על שיטות החקירה של השב"כ, שפורסם כשנה וחצי לפני פסיקת בג"ץ בשאלת העינויים (בג"ץ 5100/94). הדו"ח מפרט את שיטות החקירה, וקובע כי מדובר בעינויים לכל דבר, האסורים על פי המשפט הבינלאומי. הדו"ח כולל עדויות רבות של עצורים פלסטיניים שעונו במהלך חקירותיהם. מאתר בצלם.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב