שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' תגובת העותרת להודעה המשלימה מטעם פרקליטות המדינה
כתבי בי דין | 9733/03 | 24.8.2005
בתשובה להודעת המדינה, שהתייחסה להצעות בית המשפט שעלו בדיון החסוי מיום 15.12.04, טוענת העותרת כי קביעת הסדר המצמצם באופן משמעותי את השימוש במתקן 1391 לצורך החזקת עצורים אינה נותנת מענה לסוגיות שבלב העתירה - קיומו של מתקן כליאה שמיקומו לא מפורסם ברבים, והפגיעות בזכויות הכלואים הנובעות מכך. פגיעה בזכויות האדם איננה הופכת מוצדקת רק משום שהנפגעים ממנה מעטים. גם אישור של קצין צבא, רם דרג ככל שיהיה, להחזקת עצורים במתקן, לא ימנע את הפגיעה הקשה בזכויות אדם הנובעת מקיומו של מתקן שמיקומו סודי.
עדכונים
18.1.2006
המוקד הגיש הודעה משלימה בעתירתו לסגירת מתקן הכליאה הסודי, מתקן 1391, לקראת הדיון בבג"ץ ב-22.1.06: המדינה הודתה בעבר בקיומו של המתקן הסודי ובהסתרת קיומו מהציבור, אך טוענת כי קיומו של מתקן כליאה סודי הוא בגדר החוק. המוקד מדגיש בטיעוניו כי על רקע ההתנערות הבולטת בשנה האחרונה של מדינות העולם מפרסומים על פעילות של בתי כלא סודיים בשטחן, והדרישה לחקור כל חשד לקיומם של מתקני מעצר סודיים, בולטת עמדתה הה...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב