שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה להגיש תגובה קצרה
כתבי בי דין | 9733/03 | 16.2.2006
בתגובתו לטענת המדינה, שהסתרת מיקומו של מתקן 1391 נועדה להגן עליו, על יושביו ועל הבסיס שבו הוא מצוי, טוען המוקד שאין בכך הסבר לצורך להחזיק עצירים דווקא שם. המוקד חוזר על טענתו המרכזית, כי הדין מחייב שכל מקום מעצר יהיה פומבי ופתוח לביקורת חיצונית. בהעדר הוראת חוק, הן בדין הישראלי והן בדין הבינלאומי, המאפשרת סטייה מעיקרון זה של פומביות, לא ניתן לאפשר את המשך קיומו של מתקן כליאה סודי. המוקד טוען כי בערובות שהציעה המדינה כדי להבטיח את זכויותיהם של הכלואים אין ממש, ומכל מקום הן אינן מעוגנות בדין. הדין אינו מציב שום קריטריון להחזקה במתקן סודי ואינו מאפשר את קיומו של מתקן כזה בשום פנים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב