שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ת.א. (י-ם) 19071/95 - תופיק נ' מדינת ישראל פסק דין
פסיקה | 19071/95 | 22.6.2003
בית המשפט דחה תביעה לפיצויים בשל נזק גוף שנגרם לפלסטיני תושב ירושלים בעת שהיה עצור באגף שב"כ של בית המעצר במגרש הרוסים. בית המשפט לא האמין לגרסת התובע, וקבע כי בעצם כניסתו לבית המעצר בריא ויציאתו משם משותק אין ראיה שחוקרי התובע פעלו שלא כדין. נקבע כי תנאי מעצרו של התובע היו קשים, פסולים ומשפילים, וכי לא נמצא צורך חקירתי או אחר להשתמש בחלק מהאמצעים שהופעלו בחקירתו, אך לא עלה בידי התובע להוכיח קשר סיבתי-עובדתי בין הנזק ובין אותם אמצעים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב