שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' החלטה
פסיקה | 9733/03 | 22.1.2006
בג"ץ הורה למדינה להגיש בתוך 15 יום הודעה משלימה לבית המשפט, אשר בחלק הגלוי שלה היא תפרט ככל שניתן, מבלי לפגוע בחיסיון מטעמי ביטחון מובהקים, את הטעמים לסודיות מיקומו של מתקן 1391. המדינה מתבקשת למסור גם, ככל שניתן, את סוג ההגבלות שהמשיבים קיבלו על עצמם בנוגע לשימוש במתקן, ולפרט, בחלק חסוי ומיועד לבית המשפט בלבד, את ההסדרים והמגבלות שהיא קיבלה על עצמה. כפי שנקבע בהחלטה מיום 15.12.04, אם לפני מתן פסק הדין בעתירה יתעורר צורך להשתמש במתקן לחקירת עצורים, תימסר לבית המשפט הודעה על כך מראש או מיד אחר כך, במעמד צד אחד, ובג"ץ יחליט בעניינה.
עדכונים
18.1.2006
המוקד הגיש הודעה משלימה בעתירתו לסגירת מתקן הכליאה הסודי, מתקן 1391, לקראת הדיון בבג"ץ ב-22.1.06: המדינה הודתה בעבר בקיומו של המתקן הסודי ובהסתרת קיומו מהציבור, אך טוענת כי קיומו של מתקן כליאה סודי הוא בגדר החוק. המוקד מדגיש בטיעוניו כי על רקע ההתנערות הבולטת בשנה האחרונה של מדינות העולם מפרסומים על פעילות של בתי כלא סודיים בשטחן, והדרישה לחקור כל חשד לקיומם של מתקני מעצר סודיים, בולטת עמדתה הה...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב