שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' השלמת טיעון מטעם העותרת
כתבי בי דין | 9733/03 | 17.12.2006
השלמת טיעון מטעם העותרת בעניין הכלא הסודי הידוע בכינויו מתקן 1391. העותרת חוזרת על שורה של הוראות מפורשות בחקיקה הישראלית ובדין הבינלאומי, המחייבות לפרסם את מיקומו של מתקן כליאה, ולמסור אותו גם לכלוא, לקרוביו, לעורכי דינו ולגורמים המגנים עליו. כן מפרטת העותרת את התשתית העובדתית: במהלך פעולות הלחימה של ישראל בלבנון באוגוסט 2006 נחטפו לתחומי ישראל מספר לא ידוע של נתינים לבנוניים, שנכלאו במתקן 1391 והוחזקו שם בתנאים מחרידים, ובתוכם תאי כליאה לא סניטאריים, חסך חושי, דיסאוריינטציה, היעדר ביגוד נאות, אלימות, והשפלה מינית.
עדכונים
15.12.2004
הכלא הסודי: בדיון שנערך בבג"ץ ביום 15 בדצמבר, 2004 בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד קיומו של מתקן כליאה סודי, הממוקם בבסיס צבאי חשאי, ומשמש לחקירתם של חשודים, מתחו השופטים ביקורת על עמדתה של המדינה לפיה ניתן להחזיק עצורים במקום לא ידוע וחייבו אותה להשיב בתוך חודשיים על הצעות שהעלה בית המשפט לפתרון הסוגיה
18.1.2006
המוקד הגיש הודעה משלימה בעתירתו לסגירת מתקן הכליאה הסודי, מתקן 1391, לקראת הדיון בבג"ץ ב-22.1.06: המדינה הודתה בעבר בקיומו של המתקן הסודי ובהסתרת קיומו מהציבור, אך טוענת כי קיומו של מתקן כליאה סודי הוא בגדר החוק. המוקד מדגיש בטיעוניו כי על רקע ההתנערות הבולטת בשנה האחרונה של מדינות העולם מפרסומים על פעילות של בתי כלא סודיים בשטחן, והדרישה לחקור כל חשד לקיומם של מתקני מעצר סודיים, בולטת עמדתה הה...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב