שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4194/08 - תגובת המוקד להגנת הפרט לנוהל "טיפול בבקשת גורם חיצוני לעיין בחומר חקירה שנאסף ע"י מצ"ח"
מסמכים אחרים | 4194/08 | 9.8.2010
תגובת המוקד להגנת הפרט לנוהל "טיפול בבקשת גורם חיצוני לעיין בחומר חקירה שנאסף ע"י מצ"ח". המוקד טוען כי הנוהל אינו תשובה הולמת למכלול הטענות שהועלו בפני בית המשפט, וחורג מעמדת המדינה לעתירה, אשר הביאו את בית המשפט להחליט על מחיקתה. רטוריקה של זכויות, שיקולים ואיזוני אינטרסים אינה מצליחה להסתיר תכלית סמויה, לכאורה: לצמצם עד כמה שניתן את יכולתם של פלסטינים שנפגעו מידי הצבא למצות את זכויותיהם ולממש את הסעדים הפוטנציאליים המוקנים להם מכוח הדין הישראלי, ההומניטארי והבינלאומי, וזאת תוך כדי, או לצד, חיפוי על הדרגים המבצעיים שנגדם הוגשה התלונה המקורית ועל גורמי החקירה עצמם.
עדכונים
7.9.2011
המוקד להגנת הפרט וארגון יש דין לבג"ץ: נוהל טיפול בבקשה לעיין בחומר חקירה שנאסף על ידי מצ"ח פוגע בזכויות יסוד של הפלסטינים בשטחים הכבושים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב