שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צו מס' 1421 - צו בדבר תעודות זהות ומירשם אוכלוסין (תיקון מס' 23)
חקיקה | 17.1.1995
צו מפקד הצבא בגדה המערבית הקובע כי כל ילד פלסטיני שטרם מלאו לו 18 שנה זכאי להירשם במרשם האוכלוסין אם שני הוריו תושבים או אם אחד מהוריו תושב המתגורר בגדה המערבית או ברצועת עזה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב