שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הסכם ביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה נספח III, סעיף 28
אמנות וחקיקה | 25.9.1995
הסעיף בהסכם אוסלו העוסק במרשם אוכלוסין ותיעוד. בין השאר נקבע כי האחריות למרשם האוכלוסין ותיעוד בגדה המערבית וברצועת עזה תועבר מהממשל הצבאי לרשות הפלסטינית. בעניין איחוד משפחות הוסכם כי הצד הפלסטיני רשאי, באישורה המוקדם של ישראל, להעניק תושבות קבע בגדה המערבית וברצועת עזה לבני זוג וילדים של תושבים פלסטינים. בנושא רישום ילדים הוחלט כי "הצד הפלסטיני יהיה רשאי לרשום במרשם האוכלוסין את כל האנשים שנולדו בחוץ לארץ או בגדה המערבית וברצועת עזה, אם גילם למטה מ-16 שנים ואחד מהוריהם הוא תושב של הגדה המערבית ורצועת עזה".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב