שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ירושלים המזרחית – בעיות הומניטאריות עיקריות – דו"ח מיוחד של המשרד לעניינים הומניטאריים של האו"ם
דוחות | 24.3.2011
דו"ח של המשרד לתיאום עניינים הומניטאריים של האו"ם (OCHA) הדן בבעיות ההומניטאריות העיקריות בירושלים המזרחית. בין היתר עוסק הדו"ח במעמד התושבות של פלסטינים בירושלים המזרחית; בתכנון, איזור והריסות מבנים בשטח הכבוש; בהתנחלויות; בחומת ההפרדה באזור ירושלים; ובהגבלות על הגישה לחינוך ובריאות. הדו"ח מזכיר כי מתוקף החוק ההומניטארי הבינלאומי וחוק זכויות האדם הבינלאומי חייבת ישראל, ככוח הכובש, להבטיח שהצרכים ההומניטאריים של בני האדם החיים תחת כיבושה, ובתוכם אלה החיים בירושלים המזרחית, ייענו. ישראל חייבת גם להבטיח שירושלים המזרחית תישאר חלק אינטגראלי מהגדה המערבית, וכי לכלל האוכלוסייה הפלסטינית יהיו הזכויות למגורים בעיר ולגישה אליה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב