שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
פרוטוקול מס' 149 מישיבת ועדת הכנסת – הצורך בהקמת ועדות חקירה פרלמנטריות לבדיקת ארגוני זכויות אדם ישראליים
מסמכים אחרים | 1.2.2011
פרוטוקול ישיבת ועדת הכנסת שעסקה בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת "קרנות מחוץ לארץ וממדינות המממנות ארגונים ישראליים הנוטלים חלק במסע הדה-לגיטימציה לפגיעה בחיילי צה"ל" וועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת "מעורבות גופים וממשלות זרות במימון פעולות המופנות כנגד המדינה ובניסיונות לרכישה מאורגנת של אדמותיה". היועץ המשפטי לכנסת אמר, בין השאר, במהלך הדיון: "ללא ספק המדובר בתקדים, המעורר שאלות יסוד בדבר אופיין של ועדות חקירה פרלמנטריות והיקפן של זכויות המצויות בליבת המשטר הדמוקרטי". 
עדכונים
13.7.2011
28 ארגוני החברה האזרחית ופעיליה: "הרוח הנושבת בכנסת מסכנת את כולנו"
19.4.2015
בג"ץ הותיר את "חוק החרם" על כנו: הקוראים לחרם על ישראל או על "איזור שנמצא בשליטתה" יהיו חשופים לתביעות פיצויים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב