שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
פרוטוקול מס' 150 מישיבת ועדת הכנסת – הצורך בהקמת ועדות חקירה פרלמנטריות לבדיקת ארגוני זכויות אדם ישראליים
חקיקה | 2.2.2011
החלטות ועדת הכנסת על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת "קרנות מחוץ לארץ וממדינות המממנות ארגונים ישראליים הנוטלים חלק במסע הדה-לגיטימציה לפגיעה בחיילי צה"ל" וועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת "מעורבות גופים וממשלות זרות במימון פעולות המופנות כנגד המדינה ובניסיונות לרכישה מאורגנת של אדמותיה".
עדכונים
13.7.2011
28 ארגוני החברה האזרחית ופעיליה: "הרוח הנושבת בכנסת מסכנת את כולנו"
19.4.2015
בג"ץ הותיר את "חוק החרם" על כנו: הקוראים לחרם על ישראל או על "איזור שנמצא בשליטתה" יהיו חשופים לתביעות פיצויים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב